Fosil yakıtlar
Fosil yakıtların yakılması karbondioksit, kükürtdioksit, azot oksit ve toz salımına yol açar.
Yeşil Kutu Nedir