Karayolu taşımacılığı
Kara yolu taşımacılığı, havadaki kurşun, benzen gibi zararlı bileşiklerin önemli ölçüde artmasına neden olur.
Yeşil Kutu Nedir

Yeşil Kutu hangi kuruluşun ürünüdür?

Yeşil Kutu, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından 2000 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerde çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitimin desteklenmesi yönünde oluşturulmuş bir eğitim destek materyalidir.

Yeşil Kutu nedir?

Yeşil Kutu, ilköğretim okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitimi seti olmakla beraber eğitimin diğer kademelerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyalidir.

Yeşil Kutu Türkiye’de tüm okullarda uygulanıyor mu?

Yeşil Kutu şu anda projeye dahil edilmiş olan 73 ildeki ilköğretim okullarında kullanılmaktadır. 2009 yıl sonu itibariyle 81 ilde kullanılabilmesi adına çalışmalar devam etmektedir.

Yeşil Kutu hangi okullarda kullanılabilir?

Yeşil Kutu, ilköğretim okullarında 4-8. sınıflara ders veren öğretmenler tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu set tüm ilköğretim okullarında kullanılabilir. Ayrıca öğrencinin öğrenme seviyesine göre öğretmenin gerekli gördüğü düzenlemeler yapılarak diğer eğitim kademelerinde kullanılabilir bir içeriğe sahiptir.

Yeşil Kutu çocuklar için mi öğretmenler için mi?

Yeşil Kutu, öğretmenlerin derslerde çocuklarla beraber uygulayabileceği etkinlikleri içeren bir eğitim setidir. Bir bütün olarak yaklaşıldığında tüm materyallerin öğretmenlerin rehberliğinde kullanılmasında yarar vardır. Bununla beraber, çocuklar Yeşil Kutu içerisinde yer alan CD – ROM ve DVD materyallerini hem öğretmenleriyle beraber hem de öğretmenleri olmadan kullanabilirler. Yeşil Kutu içerisinde yer alan “Öğretmen El Kitabı” ve “İkilem Oyunları” materyallerinin özellikle öğretmenler tarafından kullanılması önerilmektedir.

Yeşil Kutu kaç çocuğa ulaşacak?

Proje kapsamında 2010 yılına kadar toplam 800.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. Fakat günümüzde etkileri daha da görünür hale gelen küresel ısınmadan ötürü Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2007/66 no’lu yayımladığı genelge ile Yeşil Kutu içerisinde yer alan 5 ders planı Türkiye’deki tüm okullarda yaygınlaştırılmış ve sınırlı bir bölümüyle de olsa Yeşil Kutu projesi hedeflediğinden daha fazla öğrenciye ulaşmıştır.

Her öğretmenin bir Yeşil Kutusu olacak mı?

Projenin ilk aşamasında her öğretmene bir Yeşil Kutu sağlama imkanı bulunmamaktadır. Şu ana kadar proje kapsamında üretilmiş olan 5000 Yeşil Kutu, 60 ilde bulunan formatör öğretmenlere okullarında kullanmaları ve diğer öğretmenlerle paylaşmaları için okulları adına kendilerine teslim edildi. 2009 yılı içinde 3000 adet Yeşil Kutu seti, projeye dahil olacak 21 ilde görevli ilköğretim okulu öğretmenlerine okullarında kullanmak üzere dağıtılacak.

Yeşil Kutu Projesi hangi kuruluş tarafından finanse edilmektedir?

Yeşil Kutu Projesi, Avrupa Komisyonu LIFE Üçüncü Ülkeler (LIFE – TCY) Programı'nın desteğiyle gerçekleştirilen uyarlama çalışmalarının ardından Türkiye'ye kazandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Yeşil Kutu çevre eğitimi setinin ikinci baskısını da içeren Yeşil Kutu Projesi yaygınlaşma çalışmaları, 2008 ve 2009 yıllarında BOSCH Ev Aletleri’nin finansal desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Yeşil Kutu'yu nasıl edinebilirim?

Yeşil Kutu’lar formatör öğretmenlerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecek eğitimlerle öğretmenlerimize ulaştırılacaktır. Formatör öğretmenler kendi il ve ilçelerinde gönüllü olan 20 öğretmene Yeşil Kutu eğitim setinin kullanımına dair 6 saatlik bir eğitim sağlayacaktır.

Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere okullarında kullanılmak ve diğer öğretmenlerle paylaşmak üzere Yeşil Kutu eğitim setleri ulaştırılacaktır. Yeşil Kutu formatör öğretmenlerinin listesine ve iletişim bilgilerine ulaşmak için web sitemizde yer alan “İletişim Ağımız” bölümü ziyaret edilebilir.

Yeşil Kutu'yu okullarda uygulamak için ücret ödenmesi gerekiyor mu?

Yeşil Kutu okullarımıza bedelsiz gönderilmektedir. Setlerin tüm masrafı proje bütçesinden karşılanmaktadır.

Yeşil Kutu'nun amacı nedir?

Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler oluşturma ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır.

Yeşil Kutu'nun amacı nedir?

Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler oluşturma ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır.

Yeşil Kutu'nun içeriği nedir?

Bu eğitim seti, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili belirli konulara odaklanmıştır. Yeşil Kutu; ders planları ve bilgi içeren çalışma notlarının yer aldığı Öğretmen El Kitabı, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı bir DVD, çevre konularında kapsamlı bilgilerin yer aldığı etkileşimli bir CD ve İkilem Oyunu’ndan oluşmaktadır.

Yeşil Kutu çocuklarımıza ne kazandırır?

Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler oluşturma ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır.

Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinliklerde bulunma, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır. Yeşil Kutu’nun temel mesajları, öğrenciler ve öğretmenler aracılığıyla ailenin ve toplumun diğer üyelerine de etkili bir biçimde aktarılabilecektir.

Yeşil Kutu'yu derste kullanmak ne kadar verimli olur? Ders içinde kullanmam programda yer alan ders konumu işlememe engel olur mu?

Yeşil Kutu ders saatlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir ders destek materyalidir. Yeşil Kutu eğitim setinde yer alan tüm kazanımlar Talim ve Terbiye Kurulu’nca hazırlanan yeni programda yer alan kazanımlarla birebir örtüşmektedir. Dolayısıyla öğretmenler öğrencilerine edindirecekleri kazanımlar için Yeşil Kutu eğitim setinden yararlanabilirler. Bu bağlamda eğitim setimizin öğretmenlere fazladan bir yük getirmesi gibi bir durum yoktur.

Yeşil Kutu bir ders destek materyalidir. Ders konuları Yeşil Kutu kullanarak anlatılabileceğinden Yeşil Kutu uygulamasının yapılması ders konularının işlenmesine engel olmayacaktır.

Yeşil Kutu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış mıdır?

Yeşil Kutu eğitim seti tüm ilköğretim okullarında yardımcı materyal olarak kullanılmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmıştır.