Fosil yakıtlar
Fosil yakıtların yakılması karbondioksit, kükürtdioksit, azot oksit ve toz salımına yol açar.
Yeşil Kutu Nedir
 

Çevre eğitimi için çok kapsamlı bir eğitim seti...

Yeşil Kutu, ilköğretim okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitimi seti olmakla beraber eğitimin diğer kademelerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyalidir.

Bu eğitim seti çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili belirli konulara odaklanmıştır. Yeşil Kutu; ders planları ve bilgi içeren çalışma notlarının yer aldığı bir öğretmen el kitabı, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı bir DVD, çevre konularında kapsamlı bilgilerin yer aldığı etkileşimli bir CD ve ikilem oyunlarından oluşmaktadır.

Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler oluşturma ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır.

Eğitim materyalleri
Yeşil Kutu eğitim seti kullanılırken ders planları, DVD içerisinde yer alan filmlerle ve CD’deki ek bilgilerle de takip edilebilir. Yeşil Kutu’da Öğretmen El Kitabı merkezdedir ve ders planlarında DVD’deki filmlere ve CD’deki ek bilgilere yönlendirmeler yapılır. Bu, Yeşil Kutu kullanılırken dikkat edilmesi gereken kilit noktadır.

Yeşil Kutu’nun içindeki malzemelerin her biri (Öğretmen El Kitabı, CD, DVD ve İkilem Oyunu kartları) aynı yapıyı içermektedir ve bu yapı içerisinde 5 ayrı bölüm altında 22 konu başlığı işlenmektedir:

  • Çevrenin ögeleri: Hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik
  • Tehditler ve Baskılar: Kentleşme, görünmeyen tehditler, atıklar, kimyasal maddeler
  • İnsan etkinlikleri ve etkileri: Enerji, ulaşım, sanayi, tarım, ormancılık ve turizm
  • Küresel sorunlar: İklim değişikliği, ozon tabakasındaki incelme, asit yağmurları, okyanuslar ve denizler
  • Değerler: Tüketim, sağlık ve çevre, vatandaşlık hakları, gelecekteki dünyamız

Bütün materyallerde aynı tasarım mantığı benimsenmiştir. Buna paralel olarak, 5 ayrı bölüm farklı renkler ile belirtilmiştir: çevrenin ögeleri mavi, tehditler ve baskılar kırmızı, insan etkinlikleri ve etkileri yeşil, küresel sorunlar turuncu ve değerler mor renk ile işlenmiştir.